Nevropsykolog Sverre Andresen
- Spesialist i klinisk nevropsykologi 

Nevropsykologisk privatpraksis

Nevropsykolog Sverre Andresen tilbyr nevropsykologisk utredning og rådgivning i forhold til nevropsykologiske problemer hos voksne og ungdom.
Sverre Andresen har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF og refusjonsavtale med NAV.
Vi ønsker velkommen til trivelige lokaler i Ski sentrum. Vi holder til i bygget Fasaden, Jernbaneveien 6A (som befinner seg vis-a-vis gamle Ski jernbanestasjonen med den nye busstasjonen rett utenfor).
Det er enkel tilgang for bevegelseshemmede med heis til kontorene som befinner seg i tredje etasje.
Hvis du av helsemessige årsaker eller manglende kollektivtilbud er avhengig av drosjetransport,
kan du ta kontakt med henviser eller med vårt kontor som kan rekvirere transport med Pasientreiser.
Da er det viktig at du gir beskjed i god tid.
På grunn av den pågående pandemien med Covid-19, minner vi om at du ikke skal komme hvis:
  • du har symptomer på luftveisinfeksjon eller feber
  • hvis du er i karantene eller i kontakt med noen som er i isolasjon,
  • Nettopp har vært i utlandet.  
Om du er i tvil, kan du kontakte oss.