Nevropsykologisk privatpraksis

Privatpraksisen kan tilby nevropsykologisk utredning og behandlingsoppgaver i forhold til nevropsykologiske problemer hos voksne og ungdom.

Sverre Andresen har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF og refusjonsavtale med NAV.

Vi ønsker velkommen til trivelige lokaler sentralt i Ski (samme gård som jernbanestasjonen i Ski) med god kommunikasjon med hele østlandsområdet. Det er enkel tilgang for bevegelseshemmede med heis. Inngang fra byggets sørside (siden som vender mot Ski Storsenter og Ski bussterminal).

Hvis du av helsemessige årsaker eller manglende kollektivtilbud er avhengig av drosjetransport, kan du ta kontakt med henviser eller ta direkte konktakt med vårt kontor som kan rekvirere transport med Pasientreiser. Da er det viktig at du gir beskjed i god tid.

 

Postadresse:

Nevropsykolog Sverre Andresen

Postboks 540

1401 Ski

Besøksadresse:

Jernbaneveien 5-7 (Stasjonstorget)

1400 Ski

Finn fram

Telefon: 64876680 (telefontid 08-09, eller legg igjen melding)

Telefaks: For tiden ikke tilgjengelig 

E-post: sverre.andresen@gmail.com

Web: www.follo-nevropsykologi.no