Bestille undersøkelse.

For å time  må man ha en henvisning.

Henvisning til privatpraktiserende spesialist i nevropsykologi kan være fra lege eller psykolog. Henvisningene er som regel fra fastlegen, spesialister innen psykisk helse eller andre medisinske spesialiteter. NAV kan også be om spesialistuttalelser i forbindelse med trygdesaker. Med henvisningen bør det følge en mest mulig presis problemstilling for undersøkelsen, samt relevant bakgrunnsinformasjon som redegjør for andre undersøkelser og kartlegginger. Henvisninger skal sendes elektronisk gjennom Norsk Helsenett. 

Betaling.

De fleste takstene som er aktuelle ved nevropsykologisk undersøkelse er uten egenandel for pasienten. Behandlingstakstene omfatter for voksne en egenandel som fastsettes av NAV (inntil grense for frikort), mens barn og ungdom under 18 år ikke betaler egenandel.

Postadresse:

Nevropsykolog Sverre Andresen

Postboks 540

1401 Ski

Besøksadresse:

Jernbaneveien 5-7 (Stasjonstorget)

1400 Ski

Finn fram

Telefon: 64876680 (telefontid 08-09, eller legg igjen melding)

Telefaks: For tiden ikke tilgjengelig 

E-post: sverre.andresen@gmail.com

Web: www.follo-nevropsykologi.no