Hvilke kvalifikasjoner har en nevropsykolog?

En spesialist i klinisk nevropsykologi er godkjent psykolog med spesialistutdanning i nevropsykologi som består av minst 5 år med videreutdanning etter psykologeksamen som omfatter kurser, skriftlig arbeide og godkjent nevropsykologisk praksis og veiledning. I tillegg kreves dokumentert faglig vedlikehold.

Norsk Nevropsykologisk Forening har utarbeidet en veileder i klinisk nevropsykologi som også er godkjent av Norsk Psykologforening. Denne gjør mer detaljert rede for hvilke kvalitetskrav som stilles til en nevropsykologisk undersøkelse.

Veileder i klinisk nevropsykologi (pdf-dokument) 

Postadresse:

Nevropsykolog Sverre Andresen

Postboks 540

1401 Ski

Besøksadresse:

Jernbaneveien 5-7 (Stasjonstorget)

1400 Ski

Finn fram

Telefon: 64876680 (telefontid 08-09, eller legg igjen melding)

Telefaks: For tiden ikke tilgjengelig 

E-post: sverre.andresen@gmail.com

Web: www.follo-nevropsykologi.no