Nevropsykolog Sverre Andresen
- Spesialist i klinisk nevropsykologi 

Bestilling og betaling av undersøkelse

For å time må man ha en henvisning som kan være fra lege eller psykolog. Henvisningene er
som regel fra fastlegen, spesialister innen psykisk helse eller andre medisinske spesialiteter.
NAV kan også be om spesialistuttalelser i forbindelse med trygdesaker. Med henvisningen bør
det følge en mest mulig presis problemstilling for undersøkelsen, samt relevant bakgrunnsinformasjon som redegjør for andre undersøkelser og kartlegginger. Henvisninger skal sendes elektronisk
gjennom Norsk Helsenett. Hvis du tror du kan trenge en nevropsykologisk undersøkelse,
anbefaler vi at du tar kontakt med din fastlege som kan vurdere om det er behov for undersøkelsen.

Betaling

De fleste takstene som er aktuelle ved nevropsykologisk undersøkelse er uten egenandel
for pasienten. Behandlingstakstene omfatter for voksne en egenandel som fastsettes
av NAV (inntil grense for frikort), mens barn og ungdom under 18 år ikke betaler egenandel.
Vanligvis vil det være en egenandel på kr 375 i forbindelse med utredningen.