Lenker.

På denne siden er et lite utvalg av relevante lenker vedrørende nevropsykologi:

Norsk Nevropsykologisk Forening.

Dette er en interesseforening under Norsk Psykologforening som organiserer de fleste kliniske nevropsykologer i Norge. Du kan lese NNF's medlemsblad Nevropsykologi og du vil kunne lese veileder i klinisk nevropsykologi som har fastsatt en veiledende standard for nevropsykologisk yrkesutøvelse.

www.nevropsyk.org

Veileder i klinisk nevropsykologi, utarbeidet av Norsk Nevropsykologisk Forening og godkjent av Norsk Psykologforening

Norsk Psykologforening

NPF organiserer de fleste psykologer i Norge. På deres hjemmeside kan du blant annet lese artikler fra Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Du vil finne fag-etiske retningslinjer for psykologer og lese om hvilke kvalitetskrav som stilles til psykologisk yrkesutøvelse.

www.psykologforeningen.no

Informasjon til brukere av psykologtjenester fra Norsk Psykologforening Her kan du lese informasjon som er nyttig for pasienter og pårørende. Blant annet kan du finne oversikt over privatpraktiserende psykologer med trygderefusjon, kvalitetskrav til psykologer, hva du kan gjøre hvis du vil klage på en psykolog, etc.

Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst har ansvaret for alle avtalespesialistene i østlandsområdet og sørlandet. På deres hjemmesider kan du finne oversikt over psykologer, psykiatere og andre legespesialister med driftshjemmel og refusjonsrett fra det offentlige.

Avtalespesialister.

NAV

På NAV's omfattende hjemmesider vil du finne oversikt over viktige helseressurser og informasjon om privatpraktiserende psykologer og psykiatere i ditt hjemmeområde.

www.nav.no

Postadresse:

Nevropsykolog Sverre Andresen

Postboks 540

1401 Ski

Besøksadresse:

Jernbaneveien 5-7 (Stasjonstorget)

1400 Ski

Finn fram

Telefon: 64876680 (telefontid 08-09, eller legg igjen melding)

Telefaks: For tiden ikke tilgjengelig 

E-post: sverre.andresen@gmail.com

Web: www.follo-nevropsykologi.no