Nevropsykolog Sverre Andresen
- Spesialist i klinisk nevropsykologi 

Lenker

På denne siden er et lite utvalg av relevante lenker vedrørende nevropsykologi:

Norsk Nevropsykologisk Forening.

Dette er en interesseforening under Norsk Psykologforening som organiserer
de fleste kliniske nevropsykologer i Norge. Her kan du finne informasjon om
nevropsykologi, og du vil blant annet finne vår veileder i klinisk nevropsykologi
som har fastsatt en veiledende standard for nevropsykologisk yrkesutøvelse.
https://www.psykologforeningen.no/norsk-nevropsykologisk-forening

Norsk Psykologforening

NPF organiserer de fleste psykologer i Norge. På deres hjemmeside vil du finne
fag-etiske retningslinjer for psykologer og lese om hvilke generelle kvalitetskrav
som stilles til psykologisk yrkesutøvelse.
www.psykologforeningen.no