Nevropsykolog Sverre Andresen
- Spesialist i klinisk nevropsykologi 

Om oss

Nevropsykolog Sverre Andresen har 35 års erfaring med nevropsykologisk arbeid fra Arbeidsmarkedsetaten; Sunnaas Sykehus; Barne- og ungdomspsykiatri, Spesialsykehuset
for epilepsi, Oslo universitetsykehus. Siden 2008 har han arbeidet som privatpraktiserende
spesialist i nevropsykologi med kontor i Ski.